Urschel Laboratories, Inc - Polish Linked In Urschel Laboratories, Inc - Polish Facebook

Warunki użytkowania serwisu

Oświadczenie o prywatności

Urschel Laboratories, Inc. oraz wszystkie biura i pracownicy na całym świecie poważnie traktują prywatność naszych klientów i dostawców. Przeczytaj nasze Oświadczenie dotyczące prywatności i miej pewność, że Twoje informacje będą chronione.

Kto jest objęty?
Polityka Prywatności Urschel dotyczy każdej osoby, która dostarcza swoje dane osobowe, która jest gromadzona przez Urschel, abyśmy mogli prowadzić z tobą interesy.

Jakie informacje zbiera Urschel?
Czy to przez zapytanie online, czy poprzez bezpośredni kontakt z Tobą, Urschel gromadzi i przechowuje dane osobowe od przedstawicieli klientów i dostawców, w tym:

  • Imię i nazwisko;
  • Nazwa firmy i adres;
  • Tytuł biznesowy;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
Każdy może odwiedzić Urschel.com bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli chcesz przesłać zapytanie do Urschel za pośrednictwem naszej stony internetowej, zostaniesz poproszony o zapoznanie się z niniejszymi Zasadami i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji, które sam dostarczysz.

W jaki sposób Urschel wykorzystuje dane osobowe?
Urschel użyje danych osobowych, które zostały przekazane:
  • skontaktujemy się z Państwem w sprawie zapytania dotyczącego naszych produktów;
  • dostarczymy żądane informacje o produkcie;
  • w celu dostarczenia żądanych produktów i usług;

Urschel nie otrzymuje danych osobowych od zewnętrznych firm usług marketingowych, poprzez publiczne rejestry lub za pośrednictwem innych organizacji. Ponadto firma Urschel nie udostępnia danych osobowych naszych klientów i dostawców żadnym firmom zewnętrznym bez Twojej zgody.

Co mogę zrobić, aby moje dane osobowe były przechowywane?
Jeśli nie chcesz, aby Urschel przechowywał Twoje dane osobowe, możesz poprosić o ich usunięcie. Możesz również poprosić Urschel o podanie swoich danych osobowych, sposobu ich przechowywania oraz poprawienia w przypadku błędów.
 
W jaki sposób chronione są moje informacje?
Głównym celem firmy Urschel jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji naszych klientów i dostawców przed naruszeniem bezpieczeństwa danych. Posiadamy środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych i niezwłocznie powiadomimy Cię, jeśli dostęp do danych przez osoby nieupoważnione lub podmioty, zostały niewłaściwie ujawnione lub wykorzystane, zostały niewłaściwie utrzymane lub zostały zmodyfikowane lub usunięte. Wszyscy pracownicy firmy Urschel na całym świecie cenią sobie prywatność i ponoszą odpowiedzialność za ochronę danych.

Z kim mam się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, w jaki sposób Urschel zapewnia twoją prywatność, jakie dane osobowe możemy przechowywać, pytania o to, czy Twoje dane osobowe zostały usunięte lub poprawione, lub ogólnie o zdolności Urschel do ochrony twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem email: privacy@urschel.com
 
Inspektorzy ochrony danych: Eric Buss, Urschel Laboratories, Inc.; Richard Cranefield, Urschel International Ltd .; Megan Pikula, Urschel Laboratories, Inc.;
Urschel Laboratories, Inc.
1200 Cutting Edge
Chesterton, IN 46304, U.S.A.
Email: privacy@urschel.com
Witryna: www.Urschel.com/privacy-statement/

v. 8


Copyright® 2011 Urschel Laboratories, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, zdjęcia, rysunki, animacje, filmy video, muzyka, nagrania dźwiękowe i inne elementy niniejszej witryny internetowej są podstawą Copyright oraz stanowią własność intelektualną Urschel Laboratories, Inc., przedsiębiorstw posiadających udziały i ich licencjodawców. Urschel Laboratories, Inc. jest właścicielem Copyright odnośnie wyboru, koordynacji i umieszczenia materiałów na witrynie internetowej. Materiałów tych nie wolno kopiować w celach komercyjnych lub w celu dalszego przekazywania, nie wolno ich modyfikować lub stosować na innych witrynach internetowych.
Informacja n/t znaków handlowych
®  Urschel, Comitrol, znak graficzny Comitrol, DiversaCut, znaki graficzne DiversaCut, DiversaCut 2110A™, DiversaCut SPRINT, QuantiCut, znak graficzny QuantiCut, TranSlicer, znaki graficzne TranSlicer, TranSlicer 2000, TranSlicer 2500, MicroSlice, Velocicut, znak graficzny Velocicut, symbol marki Urschel, Flo-Cut (tylko U.S.), Urschalloy oraz logo Urschel the Size Reduction Specialists są zarejestrowanymi znakami towarowymi Urschel Laboratories, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.


© 2019, Urschel Laboratories, Inc - Polish
Wszelkie prawa zastrzeżone. / info@urschel.com
1200 Cutting Edge Drive
Chesterton, IN 46304 U.S.A
Nr tel.: + 1.219.464.4811