Spółka Urschel Laboratories, Inc. i stowarzyszone z nią firmy dostarczyły mi kopię Oświadczenia o ochronie prywatności i powiadomiły mnie o następujących kwestiach:

 1. Moje dane osobowe zostaną przesłane przeze mnie do spółki Urschel Laboratories, Inc. i do stowarzyszonych z nią firm.
 2. Przesłane przeze mnie dane osobowe obejmują następujące informacje:
   Imię i nazwisko
  • Nazwa i adres firmy
  • Tytuł biznesowy
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
 3. Urschel będzie używać tych danych osobowych do następujących celów:
  • Kontaktowanie się ze mną w sprawie moich zapytań dot. produktów Urschel
  • Dostarczanie mi wszelkich informacji o produkcie, o które będę wnioskować
  • Dostarczanie mi produktów i usług, o które mogę od czasu do czasu wnioskować
 4. Mogę wysłać do Urschel wniosek o usunięcie wszelkich moich danych osobowych.
 5. Mogę przesłać do Urschel zapytanie o to, jakie moje dane osobowe posiada spółka oraz jak je przechowuje. Mogę także przesłać wniosek o skorygowanie moich danych w razie błędów.
 6. Jeśli mam jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak Urschel dba o moją prywatność oraz jakie dane osobowe przechowuje, wnioski o usunięcie lub poprawienie moich danych osobowych lub ogólne pytania o zdolność spółki Urschel do ochrony moich danych osobowych, wszelkie pytania i wątpliwości prześlę bezpośrednio do Urschel na adres privacy@urschel.com.

Inspektorzy ds. ochrony danych: Eric Buss, Urschel Laboratories, Inc.; Richard Cranefield, Urschel International Ltd.; Megan Pikula, Urschel Laboratories, Inc.;
Urschel Laboratories, Inc.
1200 Cutting Edge Drive
Chesterton, IN 46304, U.S.A.
Adres e-mail: privacy@urschel.com
Witryna internetowa: www.Urschel.com/privacy-statement/