Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Urschel Laboratories, Inc. oraz wszystkie biura i pracownicy na całym świecie poważnie traktują prywatność  klientów i dostawców.   Prosimy o zapoznanie się z naszą Oświadczeniem o ochronie prywatności, aby mieć pewność, że dane naszych użytkowników będą chronione.


Kogo dotyczy oświadczenie?
Polityka prywatności firmy Urschel ma zastosowanie do każdej osoby dostarczającej swoje dane osobowe, które są następnie gromadzone przez firmę Urschel w ramach obopólnej współpracy.  

Jakie informacje gromadzone są przez firmę Urschel?
Urschel gromadzi i przechowuje dane osobowe od przedstawicieli klientów i sprzedawców, poprzez zapytania online lub poprzez bezpośredni kontakt z użytkownikiem:

  • Imię i nazwisko
  • Nazwa i adres firmy
  • Tytuł biznesowy
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu

Każdy może odwiedzić witrynę internetową Urschel.com bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.  Jeśli chcą Państwo wysłać zapytanie do firmy Urschel za pośrednictwem naszej witryny internetowej, zostaną Państwo poproszeni o zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem i wyrażenie zgody na otrzymywanie przez nas przekazywanych nam przez Państwa informacji. 

Jak firma Urschel wykorzystuje dane osobowe?
Firma Urschel będzie wykorzystywać przekazane dane osobowe do następujących celów:

  • Kontaktowanie się z użytkownikami w sprawie zapytań dotyczących naszych produktów
  • Przekazywanie użytkownikom wszelkich zamówionych informacji dotyczących produktów
  • Dostarczanie użytkownikom zamówionych produktów i usług

 
Firma Urschel nie otrzymuje danych osobowych od firm zewnętrznych oferujących usługi marketingowe, z rejestrów publicznych ani za pośrednictwem innych organizacji.  Ponadto firma Urschel nie udostępnia danych osobowych naszych klientów ani dostawców osobom trzecim bez ich zgody.  

Firma Urschel nie używa plików cookie.

Firma Urschel nie otrzymuje żadnych danych osobowych za pośrednictwem usługi Google Analytics.

Co mogę zrobić z moimi danymi osobowymi, które są przechowywane? 
Jeśli nie chcą Państwo, aby firma Urschel przechowywała Państwa dane osobowe, mogą Państwo poprosić o ich usunięcie. Mogą Państwo również poprosić firmę Urschel o poinformowanie, jakimi danymi osobowymi dysponuje, w jaki sposób są one przechowywane oraz o ich poprawienie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów. 
 
Jak są chronione moje dane?
Głównym celem firmy Urschel jest ochrona danych naszych klientów i dostawców przed naruszeniem bezpieczeństwa. Wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę informacji o użytkowniku i niezwłocznie powiadomimy go jeśli do danych mogły mieć dostęp nieupoważnione osoby lub podmioty, gdy dane zostaną  ujawnione lub wykorzystane w niewłaściwy sposób albo były niewłaściwie utrzymywane lub zostały zmodyfikowane bądź usunięte. Wszyscy pracownicy firmy Urschel na całym świecie cenią prywatność użytkowników i są odpowiedzialni za ochronę ich danych.
   
Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego, w jaki sposób firma Urschel zapewnia prywatność swoich użytkowników, jakie dane osobowe możemy przechowywać, a także pytań dotyczących usunięcia lub korekty danych osobowych lub ogólnie zdolności firmy Urschel do ochrony danych osobowych użytkowników można skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem  privacy@urschel.com.
 
Inspektorzy ds. ochrony danych: Eric Buss, Urschel Laboratories, Inc.; Richard Cranefield, Urschel International Ltd.; Megan Pikula, Urschel Laboratories, Inc.;
Urschel Laboratories, Inc.
1200 Cutting Edge Drive
Chesterton, IN 46304, U.S.A.
Adres e-mail: privacy@urschel.com
Witryna: www.Urschel.com/privacy-statement/

wer. 8

          

Informacje o znakach handlowych

® Urschel, Affinity, Affinity Integra, Comitrol, projekt logo Comitrol, DiversaCut, projekty logo DiversaCut, DiversaCut 2110, DiversaCut 2110A, DiversaCut SPRINT, Flat-V, QuantiCut, projekt logo QuantiCut, TranSlicer, projekty logo TranSlicer, TranSlicer 2000, TranSlicer 2500, MicroSlice, Velocicut, projekt logo Velocicut, symbol znaku handlowego Urschel, Flo-Cut (tylko Stany Zjednoczone.), Urschalloy, The Global Leader in Food Cutting Technology oraz logo Urschel the Size Reduction Specialists to zarejestrowane znaki handlowe firmy Urschel Laboratories, Inc.  Znak ™MicroAdjustable oczekuje na rejestrację. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Copyright © 2014, Urschel Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, animacje, filmy, muzyka, dźwięki i inne materiały w tej witrynie internetowej („witryna”) podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej firmy Urschel Laboratories, Inc., jej spółek zależnych i jej licencjodawców. Firma Urschel Laboratories, Inc. jest właścicielem praw autorskich w zakresie doboru, koordynacji i aranżacji materiałów w tej witrynie. Materiały te nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego ani dystrybucji. Nie mogą też być modyfikowane ani ponownie zamieszczane w innych witrynach internetowych.